KORT INTRO

Kall Brand är svart visa i folkton. En stilla melodisk klagan som håller tillbaka ett avgrundsvrål.

Det är också ett surrealistiskt filmprojekt i samma anda som musiken, där stop-motion, leranimationer och film blandas till dystopiskt vackra fantasier. Ibland med glimten i ögat, ibland inte.

Bakom projektet gömmer sig jag, Jimmy Bussenius. Häng med in i mitt huvud genom att börja kolla in en video eller två!